Elegant

Dòng sản phẩm lốp xe máy NR87 với các tính năng thể thao vượt trội, thiết kế hoa lốp thời trang, độ bền cao, lâu mòn. Đặc biệt phù hợp với các dòng xe thể thao.

Lốp trước
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 70/90-17 M/C 38P NR69/NR87 38P NR69/NR87 245.000
Lốp sau
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 80/90-17 M/C 50P NR69/NR87 50P NR69/NR87 306.000

(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định số: 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022)

* Chú thích:
WT: Lốp có sử dụng săm

Săm phù hợp
Săm Đường kính mâm Giá (vnđ)
2.25/2.50-17 B 17" 47.000
80/90-17 B (70/100-17 B) 17" 49.000
2.75/3.00-17 B 17" 56.000
(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định số: 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022)