Blade

Thiết kế đặc biệt giúp tăng cường khả năng vận hành. Phụ tùng chính hiệu cho các dòng xe Honda Blade.

Lốp trước
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 70/90-17 M/C 38P NR69 38P NR69 270.000
Lốp sau
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 80/90-17 M/C 50P NR69 50P NR69 340.000

(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2023 theo Nghị định số: Nghị định 44/2023 ngày 30/06/2023)

* Ghi chú:
WL: Lốp có sử dụng săm

Săm phù hợp
Săm Đường kính mâm Giá (vnđ)
2.25/2.50-17 B 17" 70.000
80/90-17 B (70/100-17 B) 17" 70.000
2.75/3.00-17 B 17" 80.000
(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định số: 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022)