Wave RS

Tạo cảm giác lái tự nhiên trên mọi điều kiện đường sá. Phụ tùng chính hiệu cho các dòng xe Honda Wave, Future.

Lốp trước
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 70/90-17 M/C 38P NR69 38P NR69 270.000
WT 70/100-17 M/C 40P NR69 40P NR69 270.000
Lốp sau
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 80/90-17 M/C 50P NR69 50P NR69 340.000

(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2023 theo Nghị định số: Nghị định 44/2023 ngày 30/06/2023)

* Chú thích:
WT: Lốp có sử dụng săm

Săm phù hợp
Săm Đường kính mâm Giá (vnđ)
2.25/2.50-17 B 17" 70.000
80/90-17 B (70/100-17 B) 17" 70.000
2.75/3.00-17 B 17" 80.000
(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định số: 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022)