Future

Thiết kế với tính năng cân bằng cao. Bề mặt tiếp xúc lớn giúp tăng độ ổn định khi vận hành.

Lốp trước
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 2.50-17 4PR 38L NF47 38L NF47 240.000
Lốp sau
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 2.75-17 4PR 41P NR60 41P NR60 300.000

(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2023 theo Nghị định số: Nghị định 44/2023 ngày 30/06/2023)

* Chú thích:
WT: Lốp có sử dụng săm

Săm phù hợp
Săm Đường kính mâm Giá (vnđ)
2.25/2.50-17 B 17" 70.000
80/90-17 B (70/100-17 B) 17" 70.000
2.75/3.00-17 B 17" 80.000
(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định số: 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022)