Hướng dẫn an toàn

13/12/2021

Sử dụng keo tự vá cho lốp không săm có được không?

Không nên sử dụng keo tự vá để đổ vào bên trong lốp vì keo này có thể gây hỏng vành( mòn,rỗ bề mặt..)