Hướng dẫn an toàn

14/12/2021

Có được lắp lốp không sử dụng săm vào vành dùng cho lốp có sử dụng săm không?

Không được vì không đảm bảo an toàn: do vành cho lốp có săm không có gờ để chặn gót lốp nên lốp có thể bật ra khi vào cua, đặc biệt là khi áp lực khí thấp. Ngoài ra gót lốp cho lốp không săm thiết kế cũng khác nên nếu lắp lốp không săm vào vành có thể gây rò khí