Luvias

Mẫu gai với thiết kế đồng hướng tạo điều kiện vận hành tối ưu cho dòng xe tay ga (Automatic). Phụ tùng chính hiệu cho các dòng xe Yamaha Luvias.

Lốp trước
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 70/90-14 M/C 34P NF59 34P NF59 232.000
Lốp sau
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 80/90-14 M/C 40P NR76 40P NR76 289.000
WT 90/80-14 M/C 49P NR76 49P NR76 351.000

(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định số: 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022)

* Chú thích:
WT: Lốp có sử dụng săm

Săm phù hợp
Săm Đường kính mâm Giá (vnđ)
70/90-14 B 14" 54.000
90/90-14 B 14" 59.000
80/90-14 B 14" 57.000
(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định số: 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022)