Air Blade 2005

Thiết kế đặc biệt giúp tăng cường khả năng vận hành. Phụ tùng chính hiệu cho các dòng xe Honda Air Blade & Click.

Lốp trước
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 80/90-14 40P NR73T/Z 40P NR73T/Z 280.000
Lốp sau
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
WT 90/90-14 M/C 46P NR73T 46P NR73T 322.000

(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định số: 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022)

* Chú thích:
WT: Lốp có sử dụng săm

Săm phù hợp
Săm Đường kính mâm Giá (vnđ)
70/90-14 B 14" 54.000
90/90-14 B 14" 59.000
80/90-14 B 14" 57.000
(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định số: 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022)