Feliz

Lốp trước
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
TL 90/90-14 M/C 46P SS-560F 46P SS-560F 374.000
Lốp sau
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
TL 120/70-14 M/C 61P SCT-007 61P SCT-007 553.000

(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị định số: 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022)

* Chú thích:
TL: Lốp không săm