Feliz

Lốp trước
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
TL 90/90-14 M/C 46P SS-560F 46P SS-560F 386.000
Lốp sau
Loại Kích cỡ Chỉ số (*) Tên lốp Giá (vnđ)
TL 120/70-14 M/C 61P SCT-007 61P SCT-007 570.000

(Giá bán đã bao gồm thuế VAT 08% áp dụng đến hết ngày 31/12/2023 theo Nghị định số: Nghị định 44/2023 ngày 30/06/2023)

* Chú thích:
TL: Lốp không săm