Thông số lốp

14/12/2021

Thông số của lốp (VD: 120/80-16 M/C 60P có nghĩa là gì?

Hiện nay trên thị trường có 2 loại thông số lốp đó là:
1) Thông số lốp theo hệ mét
2) Thông số lốp theo hệ inch