Hướng dẫn an toàn

13/12/2021

Có thể sử dụng lốp xe có chỉ số tốc độ hoặc tải trọng thấp hơn so với lốp xe nguyên gốc không?

Nếu chọn lốp có chỉ số tốc độ hoặc tải trọng thấp hơn thì không được vì các chỉ số này đã được nhà sản xuất chỉ định lốp phải đảm bảo yêu cầu này.
Nếu bạn thay thế lốp có chỉ số tốc độ hoặc tải trọng cao hơn lốp nguyên bản thì không gây nguy hiểm nhưng lốp sẽ cứng hơn đẫn đến cảm giác lái không tốt và tốn xăng hơn.